Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je Traffic

Traffic

Traffic je pojem používaný v kontextu webového prostředí a označuje množství dat, které se přenáší mezi serverem a uživateli, kteří navštěvují webovou stránku. Jedná se o množství dat, které je odesláno ze serveru na požadavek uživatele (např. načtení stránky, stažení souboru, odeslání formuláře apod.) a množství dat, které je naopak odesláno zpět na server (např. při odesílání dat ze stránky na server).

Traffic je důležitým faktorem pro webové servery a hostingové společnosti, protože vysoká návštěvnost může způsobit vysokou zátěž na server a může vést k pomalejší odezvě nebo dokonce výpadku webového serveru. Hostingové společnosti proto často stanovují limity pro množství trafficu, které mohou uživatelé využívat, a nabízejí různé tarify s různými limity. V českých vodách bývá traffic často neomezený.