Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je TIER IV

TIER IV

TIER IV je termín, který se často používá v kontextu klasifikace a standardů pro ekologickou účinnost a čistotu provozu výpočetních center a datových skladů. TIER IV je nejvyšší úroveň z hlediska spolehlivosti a odolnosti proti poruchám, což znamená, že systém je navržen tak, aby byl maximálně dostupný a minimálně citlivý na přerušení provozu.

Pro výpočetní centra a datové sklady je důležité, aby byly neustále provozuschopné a minimalizovaly případné výpadky. TIER IV klasifikace se zaměřuje na zajištění těchto aspektů. Zahrnuje vysokou úroveň redundantnosti ve všech oblastech infrastruktury, jako jsou záložní zdroje energie, chlazení, sítě a další kritické systémy. Tato redundantnost umožňuje provoz v případě selhání některých komponent a minimalizuje dopady přerušení na celkový provoz.

Klasifikace TIER IV vyžaduje, aby všechny komponenty a systémy výpočetního centra byly navrženy a provozovány s ohledem na maximální dostupnost. To zahrnuje redundantní zdroje energie, jako jsou generátory a UPS (uninterruptible power supply), redundanci chlazení a klimatizace, redundantní sítě a připojení, a také fyzickou bezpečnost, jako jsou ochrana proti požáru a systémy monitorování.

Kromě vyšší spolehlivosti a odolnosti proti poruchám se TIER IV také zaměřuje na minimalizaci plánovaných výpadků pro údržbu a opravy. To je dosaženo díky návrhu infrastruktury, který umožňuje provádět údržbu a opravy bez významného dopadu na provozní činnosti.

TIER IV je tedy nejvyšší standard pro ekologickou účinnost a spolehlivost v oblasti výpočetních center a datových skladů. Jeho cílem je minimalizovat výpadky, maximalizovat dostupnost a zajistit nepřetržitý provoz kritických systémů.