Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je SSH

SSH

SSH (Secure Shell) je zabezpečený protokol pro vzdálené připojení k počítači nebo serveru. Umožňuje uživatelům přihlásit se na vzdálený počítač a ovládat ho jako by seděli přímo u něj. SSH využívá asymetrickou kryptografii pro zajištění bezpečného přenosu dat mezi klientem a serverem. Tím se zajistí, že veškeré informace, jako jsou například hesla nebo citlivá data, jsou šifrovány a nejsou čitelné pro potenciálního útočníka, který by mohl při přenosu dat získat neoprávněný přístup. SSH se často používá pro přihlášení na vzdálené servery, správu serverů nebo pro přenos souborů mezi počítači pomocí protokolu SCP nebo SFTP.