Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je Reverse DNS

Reverse DNS

Reverse DNS (rDNS) je proces, kdy se z IP adresy přiřazuje doménové jméno. Zatímco standardní DNS proces slouží k překladu doménového jména na IP adresu (tzv. forward DNS), rDNS funguje opačně a slouží k překladu IP adresy na doménové jméno.

rDNS je užitečný pro různé účely, například pro ověření toho, zda je e-mailový server legitimní a není používán k spamování. Toho se docílí tak, že se ověří, zda se název domény v e-mailové adrese shoduje s doménovým jménem, které je přiřazené k IP adrese, ze které je e-mail odeslán. Pokud se tyto údaje shodují, znamená to, že e-mail byl pravděpodobně odeslán z legitimního e-mailového serveru, který má správně nakonfigurované rDNS záznamy.

rDNS je také užitečný pro webové servery, kde může být použit pro ochranu proti útokům, například DDoS. Proces spočívá v tom, že se zdrojová IP adresa dotazu otestuje pomocí rDNS, a pokud se jméno domény vrací jako neplatné nebo neexistující, může být dotaz blokován.

rDNS se provádí pomocí tzv. PTR záznamu, což je speciálního typu DNS záznamu, který umožňuje přiřadit IP adrese jméno domény. Pro účely rDNS se vytváří PTR záznam pro každou IP adresu, a to tak, že se adresa zapisuje v opačném pořadí a přidá se do speciální oblasti domény zvané "in-addr.arpa". To umožňuje DNS serveru vyhledat příslušný PTR záznam a získat přiřazené jméno domény pro danou IP adresu.