Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je MySQL

MySQL

MySQL je open-source relační databázový systém, který používá SQL (Structured Query Language) k vytváření, správě a manipulaci s databázovými strukturami a daty. Je to jeden z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších databázových systémů na světě a bývá často používán jako backend pro webové aplikace a webové stránky. MySQL podporuje mnoho funkcí, jako jsou například transakce, replikace, zálohování, zabezpečení a mnoho dalších. Je vhodný pro širokou škálu aplikací a webových projektů, od malých osobních webových stránek až po velké a složité webové aplikace a systémy.