Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je IP adresa

IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je číselná adresa, která identifikuje konkrétní síťový prvek, jako je počítač, router nebo jiný síťový zařízení, připojený k internetu nebo k lokální síti.

Každý prvek v síti musí mít jedinečnou IP adresu, aby bylo možné doručovat data mezi nimi pomocí internetového protokolu (IP). IP adresa se skládá z 32 bitů a zpravidla se zapisuje jako čtyři desetinná čísla oddělená tečkami, například 192.168.0.1.

Existují dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. IPv4 je starší a používá se dodnes. Adresní prostor IPv4 obsahuje přibližně 4,3 miliardy možných kombinací adres, což se ukázalo jako nedostatečné s ohledem na rychlý nárůst počtu zařízení připojených k internetu. IPv6, které má 128 bitů a umožňuje mnohem větší počet adres, je postupně zaváděno pro rozšíření adresního prostoru a zajištění dlouhodobé udržitelnosti internetu.

IP adresy se používají k řízení a směrování datových paketů na internetu. Každá IP adresa je přiřazena k určitému zařízení a umožňuje, aby data dorazila na správné místo.