Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je Doména

Doména

Doména je jméno, pod kterým se webová stránka nebo jiná služba nachází na internetu. Každá doména se skládá ze dvou částí oddělených tečkou: jména a tzv. doménového koncovky. Jméno může být téměř cokoli, zatímco doménová koncovka může být například ".com", ".cz", ".org", ".net" a mnoho dalších.

Domény jsou registrovány a spravovány pomocí systému DNS (Domain Name System), který přiřazuje IP adresy k jednotlivým doménám. IP adresa je unikátní číselná adresa přiřazená každému zařízení připojenému k internetu. DNS tedy funguje jako telefonní seznam pro internetové adresy, který překládá doménová jména na odpovídající IP adresy.

Kromě základních doménových koncovek existují i tzv. národní domény, které jsou určené pro konkrétní země (např. ".cz" pro Českou republiku) a různé další specializované domény. Domény mohou být registrovány u různých registrátorů a mohou mít různou délku platnosti a cenu. Nejmenší doba, na kterou si doménu můžete zakoupit bývá zpravidla rok. Doménové jméno musí být unikátní, nesmí být zabrané. Pro ověření, zda-li je doména volná, můžete použít národního správce CZ domén www.nic.cz