Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je DNS

DNS

DNS (Domain Name System) je distribuovaný hierarchický systém pro překlad doménových jmen na IP adresy a naopak. DNS umožňuje připojit se k internetovému serveru pomocí srozumitelného jména, jako je například www.google.com, namísto složité IP adresy, jako je například 216.58.209.132.

Když uživatel zadá jméno webové stránky do webového prohlížeče, prohlížeč zašle požadavek na překlad doménového jména na IP adresu DNS serveru. DNS server poté odpoví s odpovídající IP adresou, která umožní prohlížeči připojení k webovému serveru a načtení webové stránky.

DNS využívá hierarchickou strukturu, kde nejvyšší úroveň tvoří tzv. kořenové servery, které poskytují informace o top-level doménách (TLD), jako jsou například .com, .org, .net. Každá doména má svůj autoritativní DNS server, který je odpovědný za poskytování informací o doméně a jejích poddoménách. Tyto autoritativní servery mohou být dále rozděleny do poddomén a každá z nich může mít svůj vlastní autoritativní server.

DNS je klíčovou součástí internetu, umožňuje jednoduchý a srozumitelný způsob, jak se připojit k různým webovým a síťovým službám, a je nezbytný pro fungování většiny moderních sítí.