Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je Bandwidth

Bandwidth

Bandwidth (šířka pásma) označuje množství dat, které mohou být přeneseny přes síť v daném časovém úseku. Obvykle se měří v megabitech za sekundu (Mbps) nebo gigabitech za sekundu (Gbps).

Šířka pásma je důležitá pro správné fungování sítí, zejména pro přenos dat a multimediálních souborů. Čím větší je šířka pásma, tím rychlejší a plynulejší bude přenos dat a souborů. Například pro streamování videa vysoké kvality je potřeba vyšší šířka pásma než pro prohlížení statických webových stránek.