Srovnávač hostingů logo
Srovnávač hostingů logo

Co je A záznam

A záznam

A záznamy jsou záznamy v systému DNS (Domain Name System), které slouží k mapování doménových jmen na IP adresy. Tyto záznamy umožňují překlad doménových jmen na IP adresy, které jsou pak používány k připojení k web serverům a dalším síťovým službám.

Když uživatel zadá do svého webového prohlížeče název domény (např. www.srovnavac-hostingu.cz), prohlížeč neví, jakou IP adresu má tento název. Pro získání odpovídající IP adresy webového serveru se pak prohlížeč obrátí na DNS resolver (typicky provozovaný internetovým poskytovatelem). Resolver pak zkontroluje své záznamy a pokud má odpovídající A záznam pro danou doménu, vrátí prohlížeči odpovídající IP adresu. Poté se prohlížeč připojí k dané IP adrese a stáhne požadovanou webovou stránku.

Je-li pro danou doménu A záznam více než jeden, použije se nejčastěji záznam s nejnižším TTL (Time to Live), tedy časem, po kterém se má DNS resolver dotázat na novou IP adresu.