Slovník pojmů (wiki)

Alias (domény)

Doménový alias znamená, že na tentýž server (webhosting) vede více domén. Ty odkazují na stejný diskový prostor pro stránky na webhostingu.

Příklad: doména alias.cz je aliasem k hlavniweb.cz. Po zadání adresy alias.cz se zobrazí obsah stránek hlavniweb.cz, ale v adresním řádku zůstane doména alias.cz. Nejde tedy jen o prosté přesměrování. Ne však každý webhosting si pojem alias bere takto. Někteří třeba alias berou jako druhou doménu s nezávislým obsahem na stejném hostingu.

AUTH-ID

AUTH-ID je autorizační heslo pro převod domény k jinému registrátorovi. Slouží k převodu např. národních národních domén (.cz, .pl…) a generických (.com .net .org .info .biz .name). AUTH-ID je obvykle zasílán na e-mail majitele domény uvedený v registru. Některé státy však mají svá vlastní pravidla pro transfer (.de , .sk) a AUTH-ID nepoužívají.

Cron

Cron je softwarová služba, která automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz resp. proces (skript, program apod.). Dalo by se to jednoduše specifikovat jako plánovač úloh, který umožňuje opakované spouštění zvolených procesů.

DNS

DNS (Domain Name System) má za úkol překlad doménových názvů (www adresy) na IP adresy. Počítače mezi sebou totiž komunikují výhradně prostřednictvím číselných IP adres. Ty jsou však pro člověka špatně zapamatovatelné, proto používáme doménová jména. Po zadání www adresy do prohlížeče DNS zajistí překlad názvu na IP adresu a spojí se se správným serverem, který pak načte požadovanou stránku.

Doména

Internetová doména (doménové jméno) je označení jednoznačného jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu.

Domény rozdělujeme do tří řádů:

Doména prvního řádu (tzv. generická doména) – jde o koncovku internetové adresy – .cz, .sk, .com .eu, .info apod.

Doména druhého řádu – představuje samotný název webu – například srovnavac-hostingu.

Doména třetího řádu (subdoména) –  část doménového jména před hlavním jménem (doménou druhého řádu) – například blog.srovnavac-hostingu.cz

E-mailový alias

Mail alias je e-mailová adresa s libovolným názvem např. cokoliv2@domena.cz, která nedisponuje vlastním prostorem na disku a jejíž příchozí e-maily tak fyzicky končí v e-mailové schránce, na kterou je tento alias navázaný, např. cokoliv@domena.cz.

Multihosting

Multihosting je webhosting umožňující napojení na více domén druhého řádu s unikátním obsahem pro každou z nich. Díky multihostingu pak máte všechna data více domén na jednom disku (FTP) a je snadnější k nim přistupovat. Multihostingy jsou také cenově velice výhodně oproti klasickým webhostingům, které toto zpravidla nepodporují, čest vyjímkám – například Wedos (1x).

MySQL

MySQL (My Structured Query Language)  je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Do MySQL databáze je možné ukládat různá data, s nimiž pak může prezentace dále pracovat (například pomocí PHP).

Traffic

Traffic je anglický výraz pro přenos dat související s provozem webové prezentace. Jde o data, která putují ze serveru k návštěvníkům webových stránek, download i upload souborů, přenosy FTP a také emaily. Některé neseriózní webhostingové služby omezují tento provoz podobně jako mobilní operátoři přenos dat (FUP). Po dosažení přidělené kvóty je web odstřihnut obvykle až do dalšího měsíce. Proto vždy vybírejte webhosting s neomezeným trafficem.

VPS (Virtuální Privátní Server)

Virtuální privátní server (VPS) je server běžící na virtualizovaném hardware, který provozuje hostingová společnost. Virtuální servery běží souběžně na stejném fyzickém serveru jako VPSky dalších zákazníků a jsou v mnoha aspektech ekvivalentní k samostatným privátním serverům. VPS je takový mezistupeň mezi webhostingem a dedikovaným serverem. VPS nabízí soukromí samostatného fyzického stroje, zpravidla i několikanásobně vyšší výkon než klasické sdílené webhostingy a může být libovolně konfigurován pro spouštění libovolného serverového softwaru.

Webhosting

Webhosting je prostor na serveru sloužící pro umístění webových stránek. Webhosting je obvykle umístěn na větším serveru, na kterém běží současně desítky sdílených webhostingů. Tento server obvykle disponuje dostatečným výkonem a zálohovaným připojením na páteřní síť a zajišťuje zpřístupnění webových stránek všem uživatelům internetu.

K webhostingu je vždy zapotřebí také doména (www adresa).